úterý, 30.06.2020

Oznámení zahájení územního řízení Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko k.ú. Týnišťko

Další informace

  • Vyvěšeno: úterý, 30.06.2020
  • Svěšeno: čtvrtek, 16.07.2020